Forside
Om Musikstedet
Lokaler
Øvelokaler
Studie
Leje af udstyr
Rådgivning
Projekter
Links
Kontakt
Rytmisk Musik Netværk Horsens

Om Musikstedet

Musikstedet arbejder for og med det lokale musikliv i Horsens!

Vores primære opgave er at støtte op om det rytmiske vækstlag. Det gør vi dels ved at stille en række øvelokaler og andre facilliteter til rådighed og dels ved at tilbyde kurser, workshops og generel rådgivning til musikere.

Vi råder i øjeblikket over 4 øvelokaler og 1 studie samt adgang til en række andre lokaler.

En stor del af vores virke knytter sig til opgaver indenfor rådgivning, netværksdannelse og målrettet udviklingsarbejde med de lokale talenter. Vores rolle er i den sammenhæng at fungere som en lokal konsulenttjeneste, hvor musikere og andre kulturelle agenter kan henvende sig og hente hjælp og rådgivning på alle plan.

Musikstedet er derfor med til at udvikle og støtte op omkring tiltag og ideer i miljøet. Og samtidig iværksætter vi selv initiativer, der kan inspirere og udvikle lokale musikere. Vi arbejder ud fra devisen om hjælp til selvhjælp

Desuden fungerer vi som sparringspartner og iværksætter af andre kulturelle ambassadører, hvis virke knytter sig til den rytmiske scene. Herunder foreningsdannelse, kulturformidling, kultur- og brancheagenter samt teknikere.

Musikstedet deler administration med KulisseLageret og indgår i tæt samarbejde med spillestedet med henblik på at formidle lokale talenter til en professionel musikscene.

Du kan læse meget mere om de forskellige muligheder for leje af øvelokaler, studie og andre tilbud ude i menulinien.

En stor del af Musikstedets arbejdsområde handler om alt det, der ligger udenfor øvelokalet; markedsføring, produktion, økonomi, presse, branchekendskab, organisering, karriere, uddannelse osv.     

Musikstedet veksler mellem den rene informative rådgivning - og så den mere praktisk betonede workshop og lignede projekter. Stedet iværksætter forskellige tilbud indenfor disse områder – ligesom der sparres og supportes på andres projekter.

Musikstedet arbejder for at fremme den lokale talentpuljes adgang til de professionelle scener. I første omgang via support på en kreativ udvikling og dernæst via adgang til de professionelle scener. Her spiller adgangen til KulisseLageret en stor rolle.  

 Musikstedet tegnes af et uformelt miljø, hvor musikere føler sig hjemme og samtidig kompetent behandlet. Et åbent sted med fleksible rammer og tilbud i øjenhøjde! Musikstedet er den uformelle pendant til en mere stringent undervisningsform. Der arbejdes efter princippet om udvikling via hjælp til selvhjælp.