Forside

Foreningsdannelse

Her finder du råd og vejledning til at danne en forening. Hvad enten der er tale om en musikforening eller noget helt andet, så er der en række overvejelser og vilkår du bør have med i tankerne.

  • Formål. Hvad er formålet med at stifte foreningen? Hvorfor skal foreningen sættes i verden?
  • Visioner og mål. Hvad er den overordnede vision for arbejdet? Hvilke konkrete mål vil foreningen gerne nå? Og hvornår skal målene nås?
  • Værdier. Hvilke værdier, hvilken etik og hvilket menneskesyn skal præge foreningen, dens mål og aktiviteter?
  • Aktiviteter. Hvordan skal foreningen nå sine mål? Og med hvilke aktiviteter? Vælg aktiviteterne ud fra både værdier og formål.
  • Organisation og ledelse. Hvordan skal den demokratiske opbygning af foreningen være? Hvem bestemmer hvad? Skal der være udvalg (f.eks. faste sponsor-, fest-, eller aktivitetsudvalg) eller projektarbejde (hvor der arbejdes med særlige tiltag i kortere perioder)?
  • Økonomi. Hvilke udgifter forventes der at være? Skal der lejes lokaler? Er de aktiviteter, foreningen skal have, dyre? Hvor stort et kontingent skal medlemmerne betale? Skal der søges andre midler end dem, der kommer ind via kontingenterne (for eksempel offentlig støtte, fonde og lignende)? Hvilken form for hjælp kan foreningen få fra kommunen (for eksempel lån af lokaler eller økonomisk støtte)? Stiller en evtentuel økonomiske støtte krav til organisatoriske forhold?